اطلاعات کتاب

القدر فی افعال العباد
القدر فی افعال العباد : مؤلف أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
القدر فی افعال العباد
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-018-0279
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
  • 1208 هجری شمسی
  • 1245 الهجریة القمریة
  • 1829 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
القدر فی افعال العباد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني