اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح حصن حصین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
الحصن الحصین شرح
عنوان اصلی
الحصن الحصین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)

مؤلف
محمد بن محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي، أبوالخیر شمس الدین ابن الجزري
مؤلف
محمد بن حسن بن علی الحسیني، تقی الدین
شرح حصن حصین
شرح حصن حصین : مؤلف محمد بن حسن بن علی الحسیني، تقی الدین
کاتب محمد اسدالله بن کمال الدین میرعباد موسوی نجاشی
عنوان روی نسخه
شرح حصن حصین
تعداد صفحات
897 کامل
مجلد
PAK-001-0220
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1087 هجری شمسی
 • 1120 الهجریة القمریة
 • 1708 A.D.
کاتب
محمد اسدالله بن کمال الدین میرعباد موسوی نجاشی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح حصن حصین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمد بن حسن بن علی الحسیني، تقی الدین