اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تطبیق
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 29 اسفند 1226 هجری شمسی
 • 14 ربيع الثاني 1264 الهجریة القمریة
 • March 19, 1848 A.D.
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تطبیق
تطبیق : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب جواد بن محمد الشریف الکرمانی
عنوان روی نسخه
تطبیق
تعداد صفحات
21 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-020-0674
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 27 فروردین 1231 هجری شمسی
 • 26 جمادى الثانية 1268 الهجریة القمریة
 • April 16, 1852 A.D.
کاتب
جواد بن محمد الشریف الکرمانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تطبیق
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
تاریخ نگارش
29 اسفند 1226 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني