اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الجسد و الجسدین
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 31 شهریور 1231 هجری شمسی
 • 8 ذو الحجة 1268 الهجریة القمریة
 • September 22, 1852 A.D.
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
الجسد و الجسدین
الجسد و الجسدین : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب جواد بن محمد الشریف الکرمانی
عنوان روی نسخه
الجسد و الجسدین
تعداد صفحات
12 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-020-0674
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • مهر 1231 هجری شمسی
 • محرم 1269 الهجریة القمریة
 • October, 1852 A.D.
کاتب
جواد بن محمد الشریف الکرمانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الجسد و الجسدین
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (مهدویت)
تاریخ نگارش
31 شهریور 1231 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني