اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
کتاب دعا و زیارت است
آغاز
عمن ارسل الیه بابی انت و امی یا رسول الله ذرتک عارفا به حقک مقرا به فضلک
انجام
و انت من وراء ذلک ولی الاعطاء و المنع انک علی کل شی قدیر
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
282 ناقص
مجلد
IRN-016-1347
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
کتاب دعا و زیارت است
مؤلف
مجهول