اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مجمل التواریخ پادشاهان عجم
عنوان فرعی کتاب
مجالس الملوک| تاریخ سیاقی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدمفید بن محمود بافقی یزدی
مجمل التواریخ پادشاهان عجم
مجمل التواریخ پادشاهان عجم : مؤلف محمدمفید بن محمود بافقی یزدی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مجمل التواریخ پادشاهان عجم
تعداد صفحات
162 کامل
مجلد
IRN-016-0986
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مجمل التواریخ پادشاهان عجم
عنوان فرعی
مجالس الملوک| تاریخ سیاقی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
محمدمفید بن محمود بافقی یزدی