اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه سفرنامه مسیو بابن وهوسه
عنوان فرعی کتاب
سفرنامه جنوب ایران
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
محمدحسن بن علی، اعتمادالسلطنه
ترجمه سفرنامه مسیو بابن وهوسه
ترجمه سفرنامه مسیو بابن وهوسه : مترجم محمدحسن بن علی، اعتمادالسلطنه
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمه سفرنامه مسیو بابن وهوسه
تعداد صفحات
176 کامل
مجلد
IRN-016-0969
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه سفرنامه مسیو بابن وهوسه
عنوان فرعی
سفرنامه جنوب ایران
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مترجم
محمدحسن بن علی، اعتمادالسلطنه