اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 16 خرداد 1223 هجری شمسی
 • 20 جمادى الاولى 1260 الهجریة القمریة
 • June 6, 1844 A.D.
آغاز
اعلم یا اخی و قره عینی ان الظاهر وعا الباطن و کل وعاء
انجام
و شوال الاوله و ذی القعده الثانیه و ذی الحجه الرابعه بلا تخلف هذه قاعده کله حاسب بحده
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
رساله
رساله : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-020-0244
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1231 هجری شمسی
 • 1269 الهجریة القمریة
 • 1852 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
16 خرداد 1223 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني