اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 29 آذر 1231 هجری شمسی
 • 9 ربيع الاول 1269 الهجریة القمریة
 • December 20, 1852 A.D.
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
چهار فصل
رساله : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
چهار فصل
تعداد صفحات
10 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-020-0244
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1230 هجری شمسی
 • 1268 الهجریة القمریة
 • 1851 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
29 آذر 1231 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني