اطلاعات کتاب

دعای علوی مصری
دعای علوی مصری : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دعای علوی مصری
تعداد صفحات
34 کامل
مجلد
IRN-016-1310
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دعای علوی مصری
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول