اطلاعات کتاب

تقویم البلدان
تقویم البلدان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تقویم البلدان
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-020-0242
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تقویم البلدان
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مؤلف
مجهول