اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه و شرح قطع اللیل المظلم
انجام
ما دامت اسماوات مرفوعه و الارض مبسوطه
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب علی رضا اصفهانی
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
57 کامل
مجلد
IRN-020-0227
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
  • 1218 هجری شمسی
  • 1256 الهجریة القمریة
  • 1840 A.D.
کاتب
علی رضا اصفهانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول