اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
هذا کتاب نثر اللالی من کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی الله علیه و آله علی ترتیب الحروف
انجام
بانچه دانست دیگر دربارها دنیا [...] که خداوند او را ...
مؤلف
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کتاب
کتاب : مؤلف کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
665 کامل
مجلد
IRN-020-0156
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فرق اسلامی
  • فرق شیعه
مؤلف
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني