اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
بقاء نعمت هر کبیر و صغیر و حرز [...] او برکت هر برنا و پیر حمد و سپاس پادشاهیست که درگاه اجابت دستگاه دعایش به جهت مظلومان بی پناه درگاه و بیگاه باز است
انجام
پس شاید مراد هرون یا غیر او باشد یا هلاک شدن او که حضرت رسول صلی الله علیه و آله
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
93 ناقص
مجلد
IRN-016-1115
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول