اطلاعات کتاب

نقل مجلس
نقل مجلس : مؤلف محمود میرزا قاجار
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نقل مجلس
تعداد صفحات
96 کامل
مجلد
IRN-016-1070
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 28 خرداد 1244 هجری شمسی
  • 24 محرم 1282 الهجریة القمریة
  • June 18, 1865 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقل مجلس
عنوان فرعی
تذکرة الخواتین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
مؤلف
محمود میرزا قاجار