اطلاعات کتاب

سفرنامه بلوچستان
سفرنامه بلوچستان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سفرنامه بلوچستان
تعداد صفحات
120 کامل
مجلد
IRN-016-0990
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • قرن سیزدهم هجری شمسی
  • القرن الرابع عشر الهجریة القمریة
  • 19th Century A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سفرنامه بلوچستان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
مجهول