اطلاعات کتاب

تاریخ کرمان
تاریخ کرمان : مؤلف پرسی مولزورث سایکس مترجم نصرالله خان نواب شیرازی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تاریخ کرمان
تعداد صفحات
74 کامل
مجلد
IRN-016-0981
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • مهر 1283 هجری شمسی
  • شعبان 1322 الهجریة القمریة
  • October, 1904 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تاریخ کرمان
عنوان فرعی
ده هزار میل در خاک ایران
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
پرسی مولزورث سایکس
مترجم
نصرالله خان نواب شیرازی