اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ایران و مسئله ایران
عنوان فرعی کتاب
ایران و قضیه ایران
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • اسفند 1271 هجری شمسی
 • رمضان 1310 الهجریة القمریة
 • March, 1893 A.D.
مترجم
محمود افشار کنگاوری
ترجمه ایران و مسئله ایران
ایران و مسئله ایران : مترجم محمود افشار کنگاوری
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
ترجمه ایران و مسئله ایران
تعداد صفحات
436 ناقص
مجلد
IRN-016-0929
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • اسفند 1271 هجری شمسی
 • رمضان 1310 الهجریة القمریة
 • March, 1893 A.D.
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ایران و مسئله ایران
عنوان فرعی
ایران و قضیه ایران
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
تاریخ نگارش
اسفند 1271 هجری شمسی
مترجم
محمود افشار کنگاوری