اطلاعات کتاب

هدایة العوام
هدایة العوام : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
هدایة العوام
تعداد صفحات
56 کامل
مجلد
IRN-018-0212
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
هدایة العوام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني