اطلاعات کتاب

رساله
رساله : مؤلف محمدإسماعیل بن محمدباقر بن محمدإسماعیل أبي صالح بن عبدالرزاق الحسیني الأصفهاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
11 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-016-1151
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدإسماعیل بن محمدباقر بن محمدإسماعیل أبي صالح بن عبدالرزاق الحسیني الأصفهاني