اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
190 کامل
مجلد
IRQ-001-0049
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
  • 16 آبان 1275 هجری شمسی
  • 1 جمادى الثانية 1314 الهجریة القمریة
  • November 6, 1896
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • سرگذشتنامه ها
  • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول