اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
اندازد و بگوید اللهم بمحمد و آله الطیبین الطاهرین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین و آن حاجت را بر دل خود گذارند البته روا شود و از بعضی اکابر منقولست که هر کس دوازده هزار بار بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و هر هزار بار که تمام شود دو رکعت نماز حاجت خود را بخواند ...
انجام
فامّا الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما این ایه بجهت دفع مجادله است روز یکشنبه روزه دارد و این آیه را بر قطعه ادیمی نویسد و با خود دارد بر خصم غلبه کند و دلیل و حجت خصم باطل گردد.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
318 کامل
مجلد
IRQ-001-1290
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول