اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
اللهم صل علی محمد و ال محمد اللهم العن {...}قریش و جبینها و طاغوتها و {...}{...}الذین خلفا امرک و انکرا وجبک {...}انعامک و عصیا رسولک و قلبا دینک و جرنا کتابک و لعنا اعدائک و حمدا الآئک و عطلا احکامک ...
انجام
و بعد از غسل هر گاه که شروع کند با وضو باشد و جامه پاک بپوشد و طیب همراه داشته باشد و اگر در مسجد بخواند بحق است و بعد از ختم هر روز یکمرتبه میباید خواند و در حین خواندن انگستر عقیق یا فیروزه در دست داشته باشد طریق دیگر روز دوشنبه شروع کند و یکشنبه تمام کند ...
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
302 کامل
مجلد
IRQ-001-1277
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول