اطلاعات کتاب

حاشیة أنوار التنزیل
حاشیة أنوار التنزیل : مؤلف إبراهیم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايني الخراساني السمرقندي، عصام الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة أنوار التنزیل
تعداد صفحات
285 ناقص
مجلد
IRN-003-0036
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة أنوار التنزیل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
إبراهیم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايني الخراساني السمرقندي، عصام الدین
حاشیة أنوار التنزیل
حاشیة أنوار التنزیل : مؤلف إبراهیم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايني الخراساني السمرقندي، عصام الدین
کاتب زاهد بن حسین الجیلاني
عنوان روی نسخه
حاشیة أنوار التنزیل
تعداد صفحات
280 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0247
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 25 اسفند 1001 هجری شمسی
 • 15 جمادى الاولى 1032 الهجریة القمریة
 • March 16, 1623 A.D.
کاتب
زاهد بن حسین الجیلاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة أنوار التنزیل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • متون تفاسیر
مؤلف
إبراهیم بن محمد بن عرب شاه الإسفرايني الخراساني السمرقندي، عصام الدین