اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح دیوان النابغة الذبیاني
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
مؤلف
مجهول
شرح دیوان النابغة الدیبائي
شرح دیوان النابغة الذبیاني : مؤلف مجهول
کاتب أحمد بن محمدعلي الإصفهاني
عنوان روی نسخه
شرح دیوان النابغة الدیبائي
تعداد صفحات
124 کامل
مجلد
IRN-015-0234
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 11 فروردین 1241 هجری شمسی
  • 1 شوال 1278 الهجریة القمریة
  • March 31, 1862
توضیحات نسخه
اين نسخه حاوي شرح اشعار نابغه ذبياني شاعر معروف عربست . نابغه كه از بزرگان ادب عرب مي باشد درين نسخه اشعار او شرح شده و طرز شرح بدينسانست كه ابتداء هر بيت او مي آيد و سپس آن بيت در ابتداء لغت بلغت و سپس خود بيت بوجه كامل شرح مي گردد .
کاتب
أحمد بن محمدعلي الإصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح دیوان النابغة الذبیاني
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • ادبیات عربی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
توضیحات کتاب
مؤلف
مجهول