اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
إثنی عشریة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
إثنی عشریة
إثنی عشریة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إثنی عشریة
تعداد صفحات
180 کامل
مجلد
IRN-015-0209
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
توضیحات نسخه
آغاز و انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إثنی عشریة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (ایمان)
مؤلف
مجهول
إثنی عشریة
إثنی عشریة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إثنی عشریة
تعداد صفحات
66 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-015-0237
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 5 فروردین 989 هجری شمسی
 • 1 محرم 1019 الهجریة القمریة
 • March 25, 1610
توضیحات نسخه
في الصلوة و الخمس
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إثنی عشریة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (ایمان)
مؤلف
مجهول