اطلاعات کتاب

إبتلاء الأئمة
إبتلاء الأئمة : مؤلف محمدصادق بن محمد البرادگاهي اللنکراني
کاتب حبیب الله بن نظر طالش، پاشا
عنوان روی نسخه
إبتلاء الأئمة
تعداد صفحات
381 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0029
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 24 شهریور 1249 هجری شمسی
  • 19 جمادى الثانية 1287 الهجریة القمریة
  • September 15, 1870
کاتب
حبیب الله بن نظر طالش، پاشا

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إبتلاء الأئمة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • سرگذشتنامه ها
  • چهارده معصوم
مؤلف
محمدصادق بن محمد البرادگاهي اللنکراني