اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
المراثي العاشوریة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
المراثي العاشوریة
المراثي العاشوریة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المراثي العاشوریة
تعداد صفحات
51 کامل
مجلد
IRN-010-0016
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه جعفري - کاشان
تاریخ کتابت
 • 1312 هجری شمسی
 • 1 محرم 1352 الهجریة القمریة
 • 1933
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المراثي العاشوریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
مؤلف
مجهول
المراثي العاشوریة
المراثي العاشوریة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
المراثي العاشوریة
تعداد صفحات
50 کامل
مجلد
IRN-015-0198
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 7 مهر 1265 هجری شمسی
 • 1 محرم 1304 الهجریة القمریة
 • September 29, 1886
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
المراثي العاشوریة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (سوگواریها - عزاداریها)
مؤلف
مجهول