اطلاعات کتاب

جامع الصنایع و حاوی البدایع
جامع الصنایع و حاوی البدایع : مؤلف مجهول
کاتب محمدمحسن بن هادي الأردکاني
عنوان روی نسخه
جامع الصنایع و حاوی البدایع
تعداد صفحات
30 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-003-0027
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
محمدمحسن بن هادي الأردکاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جامع الصنایع و حاوی البدایع
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
مؤلف
مجهول