اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح دیوان انوری
عنوان فرعی کتاب
مقدمه شرح دیوان انوری
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
أبوالحسن الحسیني الفراهاني الشیرازي
شرح دیوان انوری
شرح دیوان انوری : مؤلف أبوالحسن الحسیني الفراهاني الشیرازي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح دیوان انوری
تعداد صفحات
185 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0027
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 17 بهمن 1218 هجری شمسی
 • 3 ذو الحجة 1255 الهجریة القمریة
 • February 6, 1840
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح دیوان انوری
عنوان فرعی
مقدمه شرح دیوان انوری
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
أبوالحسن الحسیني الفراهاني الشیرازي
شرح قصاید انوری
شرح دیوان انوری : مؤلف أبوالحسن الحسیني الفراهاني الشیرازي
کاتب محمدمحسن بن هادي الأردکاني
عنوان روی نسخه
شرح قصاید انوری
تعداد صفحات
84 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0027
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 17 اسفند 1218 هجری شمسی
 • 4 محرم 1256 الهجریة القمریة
 • March 7, 1840
کاتب
محمدمحسن بن هادي الأردکاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح دیوان انوری
عنوان فرعی
مقدمه شرح دیوان انوری
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
أبوالحسن الحسیني الفراهاني الشیرازي