اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
سرور المؤمنین
عنوان فرعی کتاب
مختارنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
مؤلف
محمدهادی بن أبي الحسن النائیني
سرور المؤمنین
سرور المؤمنین : مؤلف مجهول مؤلف محمدهادی بن أبي الحسن النائیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سرور المؤمنین
تعداد صفحات
426 کامل
مجلد
IRN-015-0147
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 14 مهر 1221 هجری شمسی
  • 2 رمضان 1258 الهجریة القمریة
  • October 6, 1842
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سرور المؤمنین
عنوان فرعی
مختارنامه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • سرگذشتنامه ها
  • سرگذشتنامه های جمعی
مؤلف
مجهول
مؤلف
محمدهادی بن أبي الحسن النائیني