اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
السیر و الذبایح من شرح الإرشاد
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
السیر و الذبایح من شرح الإرشاد
السیر و الذبایح من شرح الإرشاد : مؤلف أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس
کاتب عبدالرحیم الکاشاني الأرانی
عنوان روی نسخه
السیر و الذبایح من شرح الإرشاد
تعداد صفحات
406 کامل
مجلد
IRN-015-0130
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 6 فروردین 1217 هجری شمسی
  • 1 محرم 1254 الهجریة القمریة
  • March 26, 1838
کاتب
عبدالرحیم الکاشاني الأرانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
السیر و الذبایح من شرح الإرشاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
أحمد بن محمد بن علي الأردبیلي النجفي، المقدس