اطلاعات کتاب

مصابیح الهدی
مصابیح الهدی : مؤلف محمدمهدي بن المرتضی بن محمد الطباطبائي البروجردي النجفي، العلامة بحرالعلوم
کاتب أحمد بن علي الخوانساري
عنوان روی نسخه
مصابیح الهدی
تعداد صفحات
21 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-003-0019
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1187 هجری شمسی
  • 1224 الهجریة القمریة
  • February 1809
توضیحات نسخه
دو صفحه از الفوائد الأصولیة اثر سید بحرالعلوم نیز در پایان دیده می شود
کاتب
أحمد بن علي الخوانساري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مصابیح الهدی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
محمدمهدي بن المرتضی بن محمد الطباطبائي البروجردي النجفي، العلامة بحرالعلوم