اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الوافیة فی بیان مسئلة ثبوت ولایة الحاکم علی البالغة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
الوافیة فی بیان مسئلة ثبوت ولایة الحاکم علی البالغة
الوافیة فی بیان مسئلة ثبوت ولایة الحاکم علی البالغة : مؤلف مجهول
کاتب عاصم بن ایوب بطلیوسي النحوي الوزیری
عنوان روی نسخه
الوافیة فی بیان مسئلة ثبوت ولایة الحاکم علی البالغة
تعداد صفحات
40 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-015-0065
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 14 شهریور 1202 هجری شمسی
  • 1 محرم 1239 الهجریة القمریة
  • September 6, 1823
کاتب
عاصم بن ایوب بطلیوسي النحوي الوزیری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوافیة فی بیان مسئلة ثبوت ولایة الحاکم علی البالغة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
مجهول