اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کنوز الرموز
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
در اخلاق و نصایح از قول حکما
مؤلف
مجهول
کنوز الرموز
کنوز الرموز : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کنوز الرموز
تعداد صفحات
14 کامل
مجلد
شماره ی 6 در IRN-015-0063
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 13 تیر 1273 هجری شمسی
  • 1 محرم 1312 الهجریة القمریة
  • July 4, 1894
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کنوز الرموز
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • اخلاق اسلامی
  • مواعظ - حکم - نصیحت
توضیحات کتاب
در اخلاق و نصایح از قول حکما
مؤلف
مجهول