اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
صد پند لقمان حکیم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
منسوب به لقمان حکیم
مؤلف
مجهول
صد پند لقمان حکیم
صد پند لقمان حکیم : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صد پند لقمان حکیم
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-015-0063
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 13 تیر 1273 هجری شمسی
 • 1 محرم 1312 الهجریة القمریة
 • July 4, 1894
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صد پند لقمان حکیم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
توضیحات کتاب
منسوب به لقمان حکیم
مؤلف
مجهول
صد پند لقمان
صد پند لقمان حکیم : مؤلف مجهول
کاتب محمد حسینی
عنوان روی نسخه
صد پند لقمان
تعداد صفحات
17 کامل
مجلد
IRN-016-1080
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • تیر 1284 هجری شمسی
 • جمادى الاولى 1323 الهجریة القمریة
 • July, 1905 A.D.
کاتب
محمد حسینی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صد پند لقمان حکیم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
توضیحات کتاب
منسوب به لقمان حکیم
مؤلف
مجهول