اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
جاماسب نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
مجهول
مؤلف
جاماسب بن لهراسب
جاماسب نامه
جاماسب نامه : مترجم مجهول مؤلف جاماسب بن لهراسب
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جاماسب نامه
تعداد صفحات
50 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-015-0054
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 11 مرداد 1266 هجری شمسی
  • 13 ذو القعدة 1304 الهجریة القمریة
  • August 2, 1887
توضیحات نسخه
با حواشی محمد نطنزي کاشاني
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جاماسب نامه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مترجم
مجهول
مؤلف
جاماسب بن لهراسب