اطلاعات کتاب

خاطرات استاندار کرمان
خاطرات استاندار کرمان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خاطرات استاندار کرمان
تعداد صفحات
303 کامل
مجلد
IRN-014-0112
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
توضیحات نسخه
آخرین خاطره مربوط به سال 1355 است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خاطرات استاندار کرمان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
مجهول