اطلاعات کتاب

گوشه هایی از تاریخ اداری - سیاسی - اجتماعی ایران
گوشه هایی از تاریخ اداری - سیاسی - اجتماعی ایران : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
گوشه هایی از تاریخ اداری - سیاسی - اجتماعی ایران
تعداد صفحات
396 کامل
مجلد
IRN-014-0110
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
گوشه هایی از تاریخ اداری - سیاسی - اجتماعی ایران
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • تمدن و فرهنگ - اوضاع اجتماعی - آداب و رسوم
مؤلف
مجهول