اطلاعات کتاب

اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی : مؤلف اسدالله روئین فر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اطلاعات عمومی
تعداد صفحات
67 کامل
مجلد
IRN-014-0022
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي دوم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اطلاعات عمومی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • فرهنگها و دایرة المعارفها - فرهنگهای جغرافیایی - نامنامه های تاریخی
مؤلف
اسدالله روئین فر