اطلاعات کتاب

نقد الفرایض
نقد الفرایض : مؤلف الحسین بن مرتضی الحسیني، جمال الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نقد الفرایض
تعداد صفحات
56 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-013-0231
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • 21 آذر 1210 هجری شمسی
  • 8 رجب 1247 الهجریة القمریة
  • December 12, 1831
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الفرایض
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
الحسین بن مرتضی الحسیني، جمال الدین