اطلاعات کتاب

نامه خسروان
نامه خسروان : مؤلف جلال بن فتحعلیشاه، احتشام الملک
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نامه خسروان
تعداد صفحات
475 کامل
مجلد
IRN-013-0229
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • قرن دوازدهم هجری شمسی
  • القرن الثالث عشر الهجریة القمریة
  • 18th Century A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نامه خسروان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • آثار کلی - کلیات تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
مؤلف
جلال بن فتحعلیشاه، احتشام الملک