اطلاعات کتاب

وقایع المحاصرة
وقایع المحاصرة : مؤلف محمدعالي الشیرازي، نعمت خان عالی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
وقایع المحاصرة
تعداد صفحات
120 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0166
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
ناقص
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
وقایع المحاصرة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
مؤلف
محمدعالي الشیرازي، نعمت خان عالی