اطلاعات کتاب

سفینة النجاة
سفینة النجاة : مؤلف علي أصغر بن محمّدیوسف القزویني گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سفینة النجاة
تعداد صفحات
488 کامل
مجلد
IRN-013-0145
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • مهر 1087 هجری شمسی
  • شعبان 1120 الهجریة القمریة
  • October 1708
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سفینة النجاة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
علي أصغر بن محمّدیوسف القزویني
گردآورنده
مجهول