اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مجموعة المطالع
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
اشعاری از: درویش دهکی، شیخ نجم، شهیدی، نوربخشی، نوایی، آصفی، سهیلی، بنایی، شریفی، اهلی، ریاضی، امیر مقبول، صبوحی، رشیدی، مانی، ...
گردآورنده
مجهول
مجموعة المطالع
مجموعة المطالع : گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مجموعة المطالع
تعداد صفحات
71 کامل
مجلد
شماره ی 6 در IRN-013-0089
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • مهر 1115 هجری شمسی
 • جمادى الثانية 1149 الهجریة القمریة
 • October 1736
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مجموعة المطالع
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات کتاب
اشعاری از: درویش دهکی، شیخ نجم، شهیدی، نوربخشی، نوایی، آصفی، سهیلی، بنایی، شریفی، اهلی، ریاضی، امیر مقبول، صبوحی، رشیدی، مانی، ...
گردآورنده
مجهول