اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رباعیات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
از: فدایی نوربخشی، امیرخسرو، جامی، مولانا، پیرجمال، ابوسعید ابی الخیر، سعدی، حافظ
گردآورنده
مجهول
رباعیات
رباعیات : گردآورنده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رباعیات
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-013-0089
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • مهر 1115 هجری شمسی
 • جمادى الثانية 1149 الهجریة القمریة
 • October 1736
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رباعیات
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات کتاب
از: فدایی نوربخشی، امیرخسرو، جامی، مولانا، پیرجمال، ابوسعید ابی الخیر، سعدی، حافظ
گردآورنده
مجهول