اطلاعات کتاب

ترجمه نفحات اللاهوت
ترجمه نفحات اللاهوت : مؤلف محمّد بن أبي طالب الأسترآبادي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمه نفحات اللاهوت
تعداد صفحات
92 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0080
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • اردیبهشت 933 هجری شمسی
  • جمادى الثانية 961 الهجریة القمریة
  • May 1554
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه نفحات اللاهوت
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • ادیان - اسطوره شناسی - عقل گرایی
  • آموزه های دینی (عمومی)
مؤلف
محمّد بن أبي طالب الأسترآبادي