اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
نور الرمل
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
نور الرمل
نور الرمل : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نور الرمل
تعداد صفحات
200 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0060
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
  • 1185 هجری شمسی
  • 1222 الهجریة القمریة
  • 1807
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نور الرمل
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • علوم غریبه
  • طالع بینی
مؤلف
مجهول