اطلاعات کتاب

دلائل الخیرات
دلائل الخیرات : مؤلف أحمد بن علي بن یوسف الفاسي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دلائل الخیرات
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0046
محل نگهداری
  • ایران
  • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
یادداشت به تاریخ 1200
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دلائل الخیرات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
أحمد بن علي بن یوسف الفاسي