اطلاعات کتاب

دانشنامه علائی
دانشنامه علائی : مؤلف الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي البلخي البخاري، أبوعلي شرف الملک ابن سینا الشیخ الرئیس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دانشنامه علائی
تعداد صفحات
232 ناقص
مجلد
IRN-018-0047
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دانشنامه علائی
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • آثار کلی
مؤلف
الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي البلخي البخاري، أبوعلي شرف الملک ابن سینا الشیخ الرئیس